Dyslexie is meer dan
‘moeite hebben met
lezen en schrijven’”

Dyslexie

Dyslexie is meer dan ‘moeite hebben met lezen en schrijven’
Dyslexie is erfelijk
Dyslexie zorgt voor moeite met ordenen en met timemanagement
Dyslexie betekent 2 tot 3 keer zoveel tijd investeren in het bestuderen van rapportages, opdrachten en eindscripties etc
Dyslexie gaat niet over, maar je kunt er wel mee leren omgaan

Wat is dyslexie?

Dyslexie is niet bij iedereen hetzelfde. Maar over het algemeen geldt dat mensen met dyslexie moeite hebben informatie opnemen, verwerven, verwerken, opslaan en reproduceren. Dyslexie heeft alles te maken met concentratie en het organiseren van je werkzaamheden. Wanneer je dyslectisch bent kun je ook moeite hebben met het ontvangen van feedback, je kunt onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben.

CONCENTRATIE & ORGANISATIE

Nu het goede nieuws: dyslexie mag je zien als een gave, een aangeboren vermogen, een talent! Dyslexie betekent namelijk helemaal niet dat je lui of dom bent. Dyslecten ontwikkelen niet allemaal dezelfde begaafdheden, maar hebben wel bepaalde mentale functies met elkaar gemeen.

‘Dyslecten zijn beelddenkers, die de beelden/waarnemingen kunnen wijzigen (ze zijn dus creatief). Een dyslect is omgevingsbewust, nieuwsgierig, intuïtief en zeer sensitief. Hun denken en waarnemen is multi-dimensionaal (gebruik van alle zinstuigen) en ze hebben een levendige verbeelding. (Ronald D. Davis, De gave van dyslexie, 2001)’

DyslexieAlert biedt praktische hulp, begeleiding en ondersteuning bij dyslexie.